خانه

سازمان بسیج مداحان

آدرس : اتوبان بسیج، بالاتر از 20 متری افسریه، خیابان شهید رحیمی جنب حسینیه شهدای بسیج، سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی

شماره تماس : ۳۵۹۴۷۷۴۸ - ۳۵۹۴۷۷۴۱