Loading Video...

روشنگری مداح معروف زنجانی درباره فتنه جدید

نسخه مناسب چاپ
حاج مهدی رسولی مداح جوان زنجانی، دیشب در میان تجمع کنندگان این شهر رفته و علاوه بر شنیدن صحبت های مردم، از آنها می خواست، فریب افرادی که هدفی جز فتنه گری ندارند را نخورند.

خبرهای تازه