Loading Video...
در ظهر عزا حرمت ارباب شکستند ، علمدار کجایی؟

ناگفته‌های حاج سعید حدادیان از مداحی اش در روز 9 دی 88

نسخه مناسب چاپ
پس از جسارت اوباش فتنه گر به ساحت حسینیه و هیئت ها عزادار در روز عاشورای 88 ، در روز نهم دی ماه حماسه بی سابقه و پرشکوهی رقم خورد که خواب را از چشم گستاخان فتنه گر گرفت. حاج سعید حدادیان که در آن روز مداح مراسم بود ،در گفت و گویی تصویری به بازگویی خاطراتش پرداخته است.

 پس از جسارت اوباش فتنه گر به ساحت حسینیه و هیئت ها عزادار در روز عاشورای 88 ، در روز نهم دی ماه  حماسه بی سابقه و پرشکوهی رقم خورد که خواب را از چشم گستاخان فتنه گر گرفت. حاج سعید حدادیان که در آن روز مداح مراسم بود ،در گفت و گویی تصویری به بازگویی خاطراتش پرداخته است.

خبرهای تازه