خانه

سازمان بسیج مداحان

نقش اثر گذار بسیج مداحان در تربیت مداح انقلابی و مبارزه با آسیب‌های جامعه مداحی

دوشنبه 15 مهر 1398 | 15:04

یکی از مهم ترین ارکان و ساختارهایی که به آن امید وجود دارد که بتواند مداحانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند و این آفت ها و آسیب هایی که به نظر سازمان دهی شده به بدنه جامعه مداحی کشور وارد شده است را از بین ببرد، سازمان بسیج مداحان است.

بسیج در همه زمینه ها معمولا پیشرو و امیدبخش مردم است.