خانه

سازمان بسیج مداحان

لزوم ایجاد یک شبکه روشن گری برای تربیت مداح انقلابی/ مداحان هم باید علم خود را بروز کنند

دوشنبه 15 مهر 1398 | 15:03

برای مثال در عرصه پزشکی آن شخصی که متخصص است نیز بر خود لازم می داند در طول سال چند مرتبه به همایش ها و مجامع علمی مراجعه کرده و علم خود را بروز رسانی کند، در عرصه ستایشگری هم همینگونه است، یعنی یک سری تغییرات در سبک ها، اشعار، متون و ذائقه مخاطبین در طول زمان رخ می دهد که فعال عرصه ستایشگری باید با این تغییرات آشنا باشد.