دیدار با خانواده های شهدای مداح استان

دیدار مسئول بسیج مداحان استان کردستان از خانواده های شهدای مداح ،شهید محمدجواد ده ده جانی /شهید قاسمعلی رستمی /شهید جواد منتشلو/
خانواده ی شهید محمدجواد ده ده جانی
خانواده شهید قاسمعلی رستمی
خانواده شهید جواد منتشلو

خبرهای تازه