گزارش تصویری/سرکشی از موسسه آموزش مداحی انوار ثقلین

سرکشی از موسسه آموزش مداحی انوار ثقلین و طرح موضوع در خصوص سرفصل های محتوایی آموزش مداحی و جلسه با شعرای جوان نخبه خراسان رضوی با حضور مسئولین سازمان بسیج مداحان صورت گرفت.

خبرهای تازه