دهمین همایش مداحان و شعرای نخبه سراسر کشور

نسخه مناسب چاپ
دهمین همایش مداحان و شعرای نخبه سراسر کشور به اهتمام هیئت رزمندگان اسلام در مشهد برگزار شد. این برنامه، در شب نخست، در سه کمیسیون نظارت و ارزیابی، آموزش و کادرسازی و کمیسیون شعر هیأت برگزار شد.

خبرهای تازه