خانه

سازمان بسیج مداحان

ارجونی : فضای معنوی جبهه‌ها مدیون حضور مداحان و رزمندگان بود

ریاست سازمان بسیج مداحان و هیآت مذهبی: نواهای مداحان در جبهه با ایجاد شور حسینی در بین رزمندگان روحیه جهاد و شهادت را در آنان تقویت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، یوسف ارجونی مسئول بسیج مداحان کشور درحاشیه سفر دو روزه خود به استان هرمزگان افزود :نواهای مداحان در جبهه با ایجاد شور حسینی در بین رزمندگان روحیه جهاد و شهادت را در آنان تقویت می‌کرد.

وی تصریح نمود :شور حسینی و فضای معنوی جبهه‌ها مدیون حضور مداحان و رزمندگانی بود که هر بار با بردن نام حسین روحیه شهادت طلبی را در بین رزمندگان تقویت می‌کردند.

ارجونی با اشاره به اینکه بخش وسیعی از موفقیت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، رهاورد حضور مداحان در جبهه‌ها بود،اظهار داشت: اشعار مداحان در هشت سال جنگ تحمیلی نقش ویژه ای در تهییج رزمندگان اسلام در جبهه های جنگ تحمیلی داشت و مداحان با بهره گیری از اشعار حماسی و با تاسی به ائمه اطهار نقش ویژه ای در افزایش توان نظامی رزمندگان اسلام داشتند.

رئیس سازمان بسیج مداحان کشور در ادامه با تاکید بر اینکه محور اشعار مداحان دفاع مقدس سیره ائمه اطهار بود ، بیان کرد: حیات طیبه امام حسین (ع)، حضرت علی‌اکبر (ع) و حضرت قاسم (ع) نقش ویژه ای در افزایش توان رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی داشتند و مداحان نیز با حضور در جبهه ها و به تصویر کشیدن حیات طیبه ائمه اطهار در قالب های مداحی و مرثیه سرایی عاملی برای افزایش روحیه در میان رزمندگان شده بودند.