خانه

سازمان بسیج مداحان

دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام

همچنین برای دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام می توانید به کانال: فابک للحسین علیه السلام fabkelelhosain@
نیز در پیام رسان ایتا مراجعه فرمائید.

 

برای دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام به کانال: فابک للحسین علیه السلام  fabkelelhosain@

https://eitaa.com/fabkelelhosain


در پیام رسان ایتا مراجعه فرمائید.


توجه: شب ششم محرم آخرین صوت در مجموعه قرار گرفته شده است