خانه

سازمان بسیج مداحان

دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام

بسیج مداحان: برای دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام به کانال: فابک للحسین علیه السلام fabkelelhosain@
در پیام رسان ایتا مراجعه فرمائید.

برای دریافت صوت کتاب فابک للحسین علیه السلام به کانال: فابک للحسین علیه السلام  fabkelelhosain@

https://eitaa.com/fabkelelhosain


در پیام رسان ایتا مراجعه فرمائید. در ضمن پس از رفع مشکل فنی پیش آمده به زودی صوت کتاب در همینجا نیز بارگذاری خواهد شد.