خانه

سازمان بسیج مداحان

دکتر مقدم فردرحاشیه همایش فعالان عرصه ستایشگری اهل بیت علیهم السلام:

نقش اثر گذار بسیج مداحان در تربیت مداح انقلابی و مبارزه با آسیب‌های جامعه مداحی

در عرصه مداحی بسیج می تواند کارهای بسیار بزرگی انجام دهد و پرچمدار پیام انقلاب باشد.

یکی از مهم ترین ارکان و ساختارهایی که به آن امید وجود دارد که بتواند مداحانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند و این آفت ها و آسیب هایی که به نظر سازمان دهی شده به بدنه جامعه مداحی کشور وارد شده است را از بین ببرد، سازمان بسیج مداحان است.

بسیج در همه زمینه ها معمولا پیشرو و امیدبخش مردم است.

حوزه مداحی و ستایشگری اهل بیت علیهم السلام یکی از فرصت های نظام در برابر جنگ نرم است که در اینجا نقش بسیج مداحان در استفاده حداکثری از این فضا می تواند بسیار اثرگذار باشد. البته در این زمینه ما ساختارهای دیگری همچون هیأت رزمندگان اسلام را هم داریم، اما هیچکدام از این ها جای بسیج را پر نمی کنند. در عرصه مداحی بسیج می تواند کارهای بسیار بزرگی انجام دهد و پرچمدار پیام انقلاب باشد.

عرصه مداحی به یک رسانه تبدیل شده است، امروز مداحی اهل بیت علیهم السلام یکی از بزرگترین رسانه های اثرگذار و چهره به چهره و رسانه ای زنده و اثرگذار است؛ اما از طرفی رسانه هایی که ساختار دارند و خود را در مسیر انقلاب می دانند، باید به جامعه مداحی و مداح در تراز انقلاب کمک کنند تا پیامشان گستره بزرگ تری را در بر بگیرد. البته امروز رسانه های فعال در این حوزه به لطف خداوند پررونق و پویا هستند. انتهای پیام/