خانه

سازمان بسیج مداحان

توسط شاعر جوان استان کرمان:

شعر بصیرتی ویژه 9دی

شعر بصیرتی ویژه 9دی توسط شاعر جوان و مداح استان کرمان سروده شد.

به گزارش پایگاه خبری بسیج مداحان، متن شعر به شرح زیر است:

از وسوسه ی گندم ری درس بگیرید

ای فتنه گران! از نُه دی درس بگیرید

 

هر کس پیِ عمامه ی کوفی نسب افتاد

از قافله ی اهل بصیرت عقب افتاد

 

دنیا طلبان دیده ی بیدار ندارند

با آینه ی کرب و بلا کار ندارند

 

اسلام که رنجورِ تبِ خون جگری هاست

مجروحِ شبیخون همین فتنه گری هاست

 

با رفتنتان، زخم به لبخند گرفتیم

از فتنه ی دیروزِ جمل پند گرفتیم

 

رفتید! ولی مردِ جگردار زیاد است

در جبهه ی حق میثم تمار زیاد است

 

از عشق در این جبهه مکرر بنویسید

از مالک و عمار و ابوذر بنویسید

 

آری بنویسید سر از فتنه گر افتاد

«با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد»

 

موجیم، پیِ ساحل آرام نباشیم

دل بسته و دلداده ی برجام نباشیم

 

دل بسته ی این دردِ مسلمانی خویشیم

دلداده ی آن پیرِ خراسانی خویشیم

 

شاعر:وحیدقاسمی