خانه

سازمان بسیج مداحان

مولودی خوان و دف نواز شهید ارکان قدیمی

بسیج مداحان: مولودی خوان و دف نواز شهید ارکان قدیمی

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،دربامداد روز شنبه 23 تیر یکی از تیم های ضد انقلاب به روستای گوشخانی از توابع شهرستان سروآباد رفته وبه منزل مسئول سابق بسیج مداحان شهرستان سروآباد که یکی از طلبه ها ومولودی خوانان و دف نوازان;بودند مراجعه وایشان را با ضرب گلوله در حضور همسر و فرزند 5 ساله اش به شهادت رساندند.

روحش شاد،یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.