آموزش مداحی مجمع بیت الاحزان در آستان مقدس امامزاده معصوم(ع)

نسخه مناسب چاپ
آموزش مداحی مجمع بیت الاحزان در آستان مقدس امامزاده معصوم(ع) با حضور حاج مصطفی خورسندی، حاج مهدی توکلی، حاج حیدر خمسه، حاج احمد غفارنژاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،آموزش مداحی مجمع بیت الاحزان در آستان مقدس امامزاده معصوم(ع) با حضور حاج مصطفی خورسندی، حاج مهدی توکلی، حاج حیدر خمسه، حاج احمد غفارنژاد برگزار می شود.

خبرهای تازه