خانه

سازمان بسیج مداحان

یک باب منزل مسکونی فرسوده یک خانواده نیازمند در بخش هلیلان تخریب ومراحل ساخت آن توسط گروه جهادی شهید علمدار وابسته به سازمان بسیج مداحان ایلام آغاز شد.

گالری تصاویر