شب دوم فاطمیه امامزاده علی اکبر چیذر-سال 1396

حاج محمود کریمی
صوت: 
روضه- غم که آوار می شود ای وای درد بسیار می شود ای وای
زمینه - ای کاش قصه ی مادر انقدر داغ نبود
شور- تابوت لب لعل تو مرجان مرا قوت
شور- یکنفر در میان گودال وای وای
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

خبرهای تازه