شب پنجم فاطمیه امامزاده علی اکبر چیذر-سال 1396

نسخه مناسب چاپ
شب پنجم فاطمیه امامزاده علی اکبر چیذر با نوای حاج محمود کریمی
صوت: 
روضه-امشب مدینه خواب راحت کرد مادر
زمینه-شراره سینه ها از آه سرده
شور- برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند
شور- قدم قدم با هر دم به عشق تو دل دادم
شور-میبریدم که در این دشت مرا کاری هست
واحد-ستاره ها که تو را آب غسل باریدن
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

خبرهای تازه