مداحی عربی میثم مطیعی ویژه روز قدس+شعر

نسخه مناسب چاپ
مداحی‌های حماسی حاج میثم مطیعی برای روز قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین را بشنوید و دانلود کنید.

شعر مداحی فلسطین انتفضی:
القُدسُ رايتُنا ...الوَحْدَةُ تَرْفَعُها 
قدس پرچم ماست که وحدت آن را بر خواهد افراشت
Jerusalem is our flag through unity it will rise
 
و الضِّفَّة ُصَرخَتُنا ... لِلعالمِ نُسْمِعُها
برای کرانه باختری فریاد می زنیم و صدایمان را به گوش جهان می رسانیم
Our cry for West Bank in the world will arise
 
مِنَ النَّهرِ فَإلى ... بَحريْ العَاتيْ وَطني
مرزهای وطن من از نهر تا بحر است
The borders of my state are from the river to the sea
 
فِلَسطينُ انْتَفِضي .... هذا هذا كَفني
ای فلسطین به پا خیز... ما کفن هایمان را نیز آماده کرده ایم
Oh Palestine rise up… I too stand with my shroud by me
 
جَهَّزُوا السِّلاح/ فهوَ حلُّنَا الوَحِيد
اسلحه‌ها را آماده کنید که این تنها راه ماست
Arm yourself, the only way to fight Zion
 
إنتفاضَةٌ/ باللَّهيبِ و الحَديد
انتفاضه ای با آتش و آهن
This intifada is with fire and iron
 
إنَّ حربَنا/ في الطَّريقِ من جديد
جنگ ما (با صهیونیست ها) دوباره در راه است
The war with the Zionists, is along the way again
 
جَهَّزُوا السِّلاح
اسلحه‌ها را آماده کنید
Ready your arms
 
(يرفَعُ العَلَمْ ... عَلمُ البَصِیرةِ)
پرچم بصیرت برافراشته خواهد شد
The flag of insight will rise one day again
 
(یا حسین حسین یا حبیبَ فاطمه)
 

صوت: 
فِلَسطینُ انْتَفِضی (مداحی عربی)
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.

خبرهای تازه